Valkuilen bij STEM-activiteiten

De provincie Oost-Vlaanderen en Odisee hogeschool (Odifiks) boden in 2017 samen een doe- en luister workshop aan over de valkuilen bij het organiseren van STEM-activiteiten en -lessen. De inhoudelijke uitwerking van de workshop gebeurde door docenten van de lerarenopleiding van Odisee: Thijs Eeckhout en Kim Schelfaut. De Provincie zorgde voor de middelen.

Tijdens deze workshop belichtten we de verschillende fasen van STEM-onderzoek: probleemstelling, brainstormen, maken, testen en evalueren. Op https://odifiks.odisee.be/leerkrachten/klas vind je heel wat uitgewerkt materiaal dat tijdens de workshops aan bod kwam. 

Wil je als school of organisatie graag deze STEM-workshop organiseren? Neem contact op met pieter.tijtgat@odisee.be.