STEM 3D

In de STEM-klas gebeurt veel en soms allemaal tegelijkertijd. De leerkracht heeft allerlei activiteiten voorzien, geeft instructies, stuurt bij, waakt over de veiligheid en het bereiken van de lesdoelen, … De leerlingen zijn actief bezig, proberen zo goed mogelijk de opdrachten uit te voeren, stellen vragen, lopen rond, … In die drukte probeert de leerkracht om ook stil te staan bij wat de leerlingen denken en waarom ze bepaalde dingen doen. Maar om de leerlingen te leren denken is toch wel wat tijd en vrijheid nodig. Kan die vrijheid wel geboden worden in de STEM-klas? Kan alles efficiënt gecombineerd worden? In STEM3D doen we daartoe een poging. De drie D’s staan voor Denken, Doen en Dialoog.

Klik op deze link om je te laten inspireren tot STEM3D