STEM op taal

STEM-activiteiten (science-technology-engineering-mathematics) verdienen een belangrijke plaats in de kleuterklas, zeker wanneer je maximaal wil inzetten op taalstimulering. Volgens internationaal onderzoek bieden STEM-activiteiten rijke taalkansen: kleuters krijgen meer uitdagende vragen, meer spreekkansen, en worden ondergedompeld in een rijke schooltaal.

Onderzoekers van hogeschool ODISEE onderzochten hoe je deze taalschat kan inzetten bij meertalige kleuters of kleuters uit een taalarme omgeving. Onze aanpak kreeg de naam STEM-op-taaldidactiek, omdat STEM-doelen en taaldoelen elkaar versterken.

 

Meer info vinden jullie op onze website 

https://stem-op-taal.be/